Historie

...I begyndelsen af 1931 blev planerne om oprettelse af en Rebekkaforening i Sønderborg drøftet. Det var br. Ernst Brüning der tog initiativ hertil, og d. 4. juni 1931 var der indkaldt til et stiftende møde, og resultatet blev stiftelse af Rebekkaforeningen ”Veritas”. Foreningen startede med 14 medlemmer, 10 søstre og 4 brødre. Br. Ernst Brüning havde sat sig som mål, at danne en Rebekkaloge i Sønderborg i løbet af et år. Dette lykkes.  

 

 

Den 11. september 1932 institueredes Rebekkaloge Veritas, og den fik nr. 20 af de danske Rebekkaloger. Br. Ernst Brüning blev valgt til overmester og logen havde ved institueringen i alt 10 medlemmer. Moderlogen var Rebekkaloge nr. 19 Alexandra i Haderslev, og dennes overmester senere Deputeret Stor Sire Edmund Melander havde været stærkt imod institueringen, som han mente var på et for spinkelt grundlag. Det blev da også snart en kendsgerning, at det skete for tidligt. Den lille loge fik nogen tilgang, men også tab af medlemmer.  

 

Logen kom til verden under de særlige omstændigheder, som livet i et grænseland byder på, og der var mange ”børnesygdomme”  der skulle overstås. Alene økonomien var en stor belastning for de få medlemmer, men i 1936 oprettede br. overmester Ernst Brüning et legat på kr. 1.000,00 til fordel for syge og trængende søstre. Den lille loge mødte stadig store vanskeligheder, og i 1937 forlod br. overmester Ernst Brüning logen sammen med sin hustru og deres to døtre.  

 

Man valgte derefter str. Christine Jacobsen til overmester og det er hendes store fortjeneste at logen overlevede. Sammen med sine embedsmænd udførte hun et stort arbejde for logens fremtid og fik senere støtte fra moderlogen nr. 19 Alexandra i Haderslev.  

 

Ved 2. verdenskrigs begyndelse var logen inde i en god vækst, men den tyske besættelse af Danmark kastede sine tunge skygger over vore loger.  

 

I september 1943 blev Odd Fellow Ordenens lokaler på Sønderborg Slot beslaglagt af de tyske besættelsesstyrker, og dermed fik logen nogle meget vanskelige vilkår at fortsætte arbejdet på. Loge-møderne blev afholdt i forskellige søstres hjem helt frem til d. 20. april 1947, da vi flyttede ind i vor nye loge på Slotsbakken, en herskabelige og historisk bygning, som brødre i loge nr. 48 Hertha havde købt og ombygget til ordensbygning og hvor vi også fik plads.  

 

I efterkrigsårene fik logen en god fremgang og denne fremgang øgedes med årene.  

 

I 1993 hørte logen hjemme blandt de største loger i distriktet med et medlemstal på 109 søstre og 1 broder. Den 7. oktober 1995 deltes logen, og datterloge nr. 84 ”Svanen” institueredes med 55 søstre fra nr. 20 Veritas.  

 

På Storlogemødet i 1996 blev der vedtaget, at Rebekkaloge fremover benævnes Søsterloge.